Ing. Eva Tomášiková EKON, súkromný podnik Malý Horeš